Aanmelden

Inschrijven kan via het onderstaande aanmeldformulier

Adres
Postcode + Woonplaats
dd-mm-jjjj
Bijv. NL12ABNA0123456789
De algemene voorwaarden & contributie zijn terug te vinden onder het menu informatie.
Separaat zal er nog formulier worden verstrekt tijdens de training welke ingevuld, ondertekend en ingeleverd dient te worden.