Vertrouwens- contactpersoon

Acrosport Midden-Groningen wil een club zijn waar leden, ouders, trainers en vrijwilligers zich veilig en vertrouwd kunnen voelen. (Seksuele) intimidatie, agressie, bedreiging, geweld, pesten en discriminatie zijn vormen van ongewenst gedrag die niet thuis horen in een veilig en stimulerend sportklimaat. Toch kan het gebeuren dat iemand dat anders ervaart.

Als ongewenst gedrag voorkomt, willen wij dat als club graag weten en willen we jou daarbij ondersteunen en daar waar nodig/noodzakelijk verandering(en) in aanbrengen.

Je kan er zelf mee te maken krijgen maar je kan het ook bij een ander zien gebeuren. Ook dan (als coach, trainer, begeleider, medesporter of ouder) nodigt Acrosport Midden-Groningen jou uit om contact te leggen met onze Vertrouwenscontactpersoon (VCP). Bij een vermoeden van seksuele intimidatie zijn coaches, trainers en begeleiders zelfs verplicht om hier een melding van te maken bij de VCP en/of het bestuur.

Wat doet de VCP?

De VCP zal naar jouw verhaal luisteren en samen met jou kijken wat verdere stappen kunnen zijn. Soms is iets op te lossen binnen de vereniging, maar soms is het verstandig om er andere deskundigen bij te betrekken.

De VCP maakt samen met jou een notitie voor het bestuur, jij bepaalt wat daarin komt te staan (anonimiteit is mogelijk). Tenzij er sprake is van (een vermoeden van) seksuele intimidatie of bij ernstig strafbare feiten waar de veiligheid van de leden in gevaar komt word je doorverwezen en is de VCP verplicht om hier een melding van te maken bij het bestuur. Dit kan niet in anonimiteit. Bovenstaande zal altijd in overleg met de melder gebeuren. De VCP is onafhankelijk.

De VCP kan je doorverwijzen naar personen binnen de club, maar ook naar Centrum Veilige Sport, ISR, politie of andere hulpverleners. Maar je kunt altijd met de VCP overleggen over deze stap. NB: De VCP is geen bemiddelaar tussen partijen om problemen op te lossen!

Wie is de VCP van Acrosport Midden-Groningen ?

Onze VCP is in het dagelijks leven werkzaam binnen de jeugdzorg. Zij heeft ervaring op het gebied van jeugd, jeugdhulpverlening en zij komt  meerdere malen situaties tegen waarbij er sprake is van grensoverschrijdend en ongewenst (seksueel) gedrag. Onze VCP heeft in mei 2022 haar certificaat scholing Vertrouwenscontactpersoon behaald.

De vertrouwenscontactpersoon is te bereiken op: vertrouwenspersoon@acrosportmg.nl

Klik hier voor meer informatie over veilig sportklimaat bij Acrosport Midden-Groningen en de rol die de vertrouwenscontactpersoon daarbij kan spelen