Algemene voorwaarden & contributie

Als u (of uw kind) besluit lid te worden kunt u het inschrijfformulier invullen. U (of uw kind) wordt dan officieel lid van Acrosport Midden-Groningen en automatisch lid van de Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie. Ieder lid is jaarlijks éénmalig bondscontributie verschuldigd. De bondscontributie wordt apart geïnd in de maand januari van elk jaar en bij aanmelding als nieuw lid. Bij vragen kunt u contact opnemen met de ledenadministratie.

De contributiebedragen van de trainingen bij Acrosport Midden-Groningen zijn:

Lesuren per week

Bedrag per maand

1 uur of minder

€ 15

1,5 uur

€ 20

2 uur

€ 25

2,5 uur

€ 28

3 uur

€ 31

3,5 uur

€ 34

4 uur

€ 36

4,5 uur

€ 38

5 uur

€ 40

5,5 uur

€ 43

6 uur

€ 45

Alle trainingen die je bij Acrosport Midden-Groningen hebt tellen mee.
De genoemde bedragen zijn per maand en lopen door in de vakanties. De contributie begint direct ook al begin je halverwege de maand, echter is er geen inschrijfgeld verschuldigd. De bijdrage dient maandelijks zelf te worden voldaan op IBAN nummer: NL24ABNA0526512733 ABN/AMRO t.n.v. Stichting Acrosport Midden-Groningen onder vermelding van maand en naam van de sporter.
Voor vragen m.b.t. de contributie kan men terecht bij de penningmeester.

Bondscontributie
Wij zijn lid van de Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie. Als lid ben je jaarlijks éénmalig bondscontributie verschuldigd. De bondscontributie wordt apart geïnd in de maand januari van elk jaar en bij aanmelding als nieuw lid. Over het innen van de bondscontributie wordt u in januari van elk jaar geïnformeerd.

Tarieven KNGU 2022-2023: 0 t/m 15 jaar € 25,80 en vanaf 16 jaar € 31,80 per jaar.

Wedstrijden
De meeste leden doen mee aan wedstrijden van de KNGU. Voor de wedstrijden zijn wedstrijdkosten verschuldigd. Voor Acrogym bedragen de kosten ongeveer €15 per wedstrijd. De sporter wordt tijdens de wedstrijden begeleid door de trainer/ster. Voor vragen over trainingen, wedstrijden kan men na afloop van de training bij de train(st)er terecht.

Wijziging lesuren.
Als er wijzigingen in de trainingsuren zijn, dienen de leden dit door te geven aan de ledenadministratie. De ledenadministratie sluit dit dan kort met de penningmeester.

Opzegging
Opzegging is mogelijk per maand  bij de ledenadministratie. De lopende maand + 1 maand extra dient dan nog voldaan te worden. Opzeggen kan via dit formulier.

Trainingen
Indien de sporter niet aanwezig kan zijn tijdens een training, ontvangt de train(st)er graag een afmelding. Afmeldingen op de dag zelf kunnen bij voorkeur telefonisch worden doorgegeven aan de contactpersoon van de desbetreffende training. Om tijdig met training te kunnen starten, dienen de sporters vroegtijdig aanwezig te zijn i.v.m. omkleden en het opzetten van de toestellen. We willen de sporters daarom verzoeken uiterlijk 10 minuten voor aanvang van de training aanwezig te zijn.

Er wordt naar gestreefd in de vakanties door te trainen (m.u.v. de zomervakantie). In voorbereiding op het wedstrijdseizoen proberen we in de herfst- en of kerstvakantie ook een training in een turnhal te plannen.
Ouders en broertjes/zusjes in de zaal kunnen zorgen voor de nodige afleiding. Wilt u als ouder daar rekening mee houden en de tijd dat u aanwezig bent in de zaal beperken?

Kleding training/wedstrijden
Voor de veiligheid van de sporters is het van belang dat de sporter nauwsluitende kleding draagt (turnpakje of turnbroekje met hemdje) en hun haar vast dragen tijdens de trainingen.
Tijdens de wedstrijden worden de clubtrainingspakken gedragen. Deze pakken worden voor de wedstrijd uitgedeeld en moeten na de wedstrijd weer worden ingeleverd.
Bij de acrowedstrijden dienen de clubtrainingspakken gedragen te worden bij de opmars. Bij de afmars worden de acropakjes gedragen.

Wedstrijden
Het is gebruikelijk dat de sporters de train(st)ers meenemen naar de wedstrijden. Wij vragen daarom aan onze sporters om voor de wedstrijden overleg te plegen over het vervoe